Almänna paketresavillkorer gäller på våra resor, om inte annat nämnt.
Vi rekommenderar att man tar en heltäckande reseförsäkring i god tid före resan.

Ei matkoja
(kokeile vaihtaa kieli ruotsiksi)

Inga resor
(försöka byta språket till finska)

ruskamatka 2008 036
Bild från Launokopis resa